Overleg en ruggespraak

De open deuren van Open Deuren

Communicatie, wat héb je daar eigenlijk aan?

Onze lievelingsprojecten draaien om complexe dossiers met een groot maatschappelijk belang. Dat het publiek vertrouwen heeft in de beslissingen van ‘de macht’ is cruciaal. Zoals in een woonwijk nabij hoogspanningskabels. Bij de implementatie van resultaatgestuurd werken in de jeugdzorg. Of bij de exploitatie van een gemeentelijke sportaccommodatie.

Bij dat soort opdrachten komt het aan op mensen méékrijgen. Op vertrouwen winnen. Op samenwerking organiseren. Zeker als betrokken partijen allemaal nét een ander belang dienen, krijg je een gemeenschappelijk doel alleen gevonden door naar elkaar te luisteren. Door neutraal te blijven, beslissers te helpen het juiste te doen en een Goed Verhaal te vertellen. Allemaal open deuren natuurlijk, maar intussen…

Luisteren
Betrokkenen voelen zich door ons gehoord en begrepen. Ze hebben vaak lastige afwegingen te maken. Bij ons mag iedereen stoom afblazen, met ons kun je in vertrouwen ruggespraak houden, sparren. Wij verdiepen ons in de drijfveren, zorgen, ambities en verlangens van de mensen met wie we werken. Álle mensen. We doen hun punten recht. Laten hen naar elkaar luisteren. Overbruggen verschillen. Want als je goed vat wat mensen bedóelen te zeggen, bouw je aan vertrouwen. Zowel binnen het team als erbuiten.

Neutraal blijven
Het maakt ons niet uit voor welke oplossing uiteindelijk wordt gekozen. Om erachter te komen of een oplossing de beste is zagen we deze soms door. We vinden het niet moeilijk te luisteren naar de beren die anderen op de weg zien. Hun commentaar, hun zorgen en cynische grapjes raken ons niet. Ze vervelen ons niet, we denken nooit ‘Daar heb je háár weer met haar eeuwige gezeur’. Als externe kun je kritiek namelijk gemakkelijker omarmen en op waarde schatten. En komt het tegengeluid niet van de mensen met wie we samenwerken, dan zoeken we zelf de weerstand of zijn we de weerstand. Alles om de beste oplossing te vinden.

Beslissers helpen het juiste te doen
Inmiddels weten we: als wij een besluit niet uit kunnen leggen klopt er iets niet. Dan ontbreekt er nog iets. Het is niet uitvoerbaar, er zitten tegenstrijdigheden in, het is niet duidelijk waaróm dit de beste oplossing is, het is niet concreet te maken… Door desnoods te blíjven doorvragen helpen we beslissers hun geest te slijpen en het juiste besluit te nemen. Dát is het besluit dat zij aan zichzelf en de buitenwereld kunnen verantwoorden én waar ze Een Goed Verhaal over kunnen vertellen.

Een Goed Verhaal vertellen
Bij ons komt alle informatie samen. Wij vertalen deze naar een helder en begrijpelijk verhaal in woord en beeld, dat recht doet aan de beleidstechnische, juridische, bestuurlijke, politieke, organisatorische en maatschappelijke inbreng van de specialisten met wie we samenwerken. We vinden altijd een een formulering waar ze zich allemaal achter kunnen scharen.

Er zijn vast en zeker mensen die nu denken dat ze dit zelf ook wel kunnen bedenken. De bestuurders, beslissers, beleidsadviseurs, projectleiders en programmamanagers die zich realiseren dat iets bedenken niet hetzelfde is als resultaat bereiken, mogen ons altijd benaderen. Graag zelfs!