verhaal, storytelling, teamcommunicatie, motiveren, leiderschap, mensen mee krijgen, inspireren

Motiveren begint met Een Goed Verhaal

Als managers alleen maar dingen aan het doen zijn omdat anderen die van hen verwachten – u weet toch: brandjes blussen, targets halen, overleg hier na collega daar…  Als managers zichzelf nooit eens de tijd gunnen om zich af te vragen waaróm ze met hun team doen wat ze doen en wat dat nou eigenlijk bijdraagt aan, ja… aan wat eigenlijk? Als ze geen goed verhaal hebben? Hoe moeten managers dan in hemelsnaam hun mensen motiveren? Waarom zouden die in de touwen moeten om een of ander iets te bereiken?

Vertél!
Pas wanneer managers de bevlogenheid, de hartstocht, de Sturm und Drang, de energie of hoe je het ook wilt noemen in zichzelf (her)vinden, pas dán hebben ze hun team wat te vertellen. Dan valt er wat te communiceren. Ter geruststelling: daarvoor hoeven ze niet the coolest kid on the block te zijn. Ook managers die stotteren, veel te lang van stof zijn, misplaatste grapjes maken of het effect van een sterke slaappil ruimschoots overtreffen, kunnen inspireren. Namelijk door een dijk van een verhaal te vertellen, over iets dat hen écht iets doet.

Medewerkers merken het meteen. Ze voelen het wanneer hun managers ergens van overtuigd zijn. Ze zien ze stralen, omdat ze (nou eindelijk eens) gelóven in wat ze doen. En precies dát is wat managers  – en gewone mensen trouwens ook – ongelooflijk krachtig, inspirerend en vertrouwenwekkend maakt.

Maak het zinvol
En als het team eenmaal bereid is om te luisteren, is het verder een kwestie van samenwerking. Goede managers trekken niet aan dode paarden. Duwen geen mensen aan. Vertellen hen niet wat ze moeten doen en proberen ze ook niet te motiveren. Goede managers zijn katalysatoren. Ze geven betekenis aan hun doelen, maken het behalen van resultaten zinvol. Ze herinneren hun medewerkers er met een goed verhaal aan hoe geweldig de organisatie waarvoor ze werken ook alweer is. Hoe belangrijk het team voor die organisatie is. En ze bespreken samen met hun teamleden hoe die ieder voor zich en allemaal samen een bijdrage kunnen leveren; door iets te doen waar ze goed in zijn en waar ze in geloven.

Weet je wat je dan krijgt? Dat mensen zelf willen. Omdat ze het heerlijk vinden om te doen wat ze goed kunnen. Omdat ze weten dat hun bijdrage belangrijk is en gewaardeerd wordt. Dán staat een team AAN!