Microfoon.

Transparant of dom?

“Ach, je weet toch hoe die dingen gaan?”, zei de klant een seconde voor de radiomicrofoon openging. Hij had een prettige, vertrouwelijke band opgebouwd met de journalist. Goed! Dat hij daartoe een liedje lang lekker transparant leegliep over wat het persbericht allemaal niet vermeldde en waarom dat maar goed was ook had niet gehoeven. De rode lamp sprong aan…

Journalisten en ‘wij’, voorlichters en communicatieadviseurs, dienen in de kern hetzelfde doel: mensen informeren. Van oudsher vinden voorlichters dat journalisten zich daarbij blindstaren op incidenten, op het negatieve, op wat misging – en dat ze daarbij al het goede negeren. Andersom verwijten journalisten voorlichters dat ze fouten, missers en schandalige praktijken koste wat kost uit het nieuws proberen te houden en daarbij de leugen niet schuwen.

Allebei de beroepsgroepen hebben soms gelijk. Allebei zouden ze wensen dat het anders kon en dat ze elkaar meer zouden vertrouwen. En allebei stoten ze af en toe hun neus.

Gefileerd
O, en onze klant? Die werd staande de uitzending gefileerd. Achteraf vond hij het niet integer dat de journalist gebruikmaakte van de informatie die hij al babbelend had prijsgegeven. Hij kon toch snappen dat dat allemaal off the record was geweest?

Wij hebben hem nog één keer uitgelegd dat ‘off the record’ zó niet werkt. Hij was de laatste klant die we bij een interview begeleidden zonder zeker te weten over álle informatie te beschikken.