Privacyverklaring

Contactgegevens
Open Deuren, Van Doorenstraat 10, 5038VK TILBURG, info@opendeuren.nl
Hans van Zeeland is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Open Deuren en hij is te bereiken via hans@opendeuren.nl, 06-54234599.

Cookies
Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse. Open Deuren maakt hiervoor gebruik van Google Analytics.
Wij maken geen gebruik van remarketing cookies en blijven u niet achtervolgen met advertenties wanneer u onze cookiemelding accepteert.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Open Deuren zelf verwerkt alleen de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) die u zelf in onze formulieren invult. Via Google Analytics worden IP-adres, browser, apparaatgegevens en (indien u bent ingelogd via Google) demografische gegevens (leeftijd, geslacht, regio) vastgelegd. Deze zijn niet rechtstreeks naar u te herleiden.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Open Deuren verwerkt uw persoonsgegevens met het doel te kunnen reageren op vragen die u ons stelt danwel om de opdracht die u ons verstrekte naar behoren te kunnen uitvoeren (dûh).

Geautomatiseerde besluitvorming
Open Deuren heeft geen robots, AI of geautomatiseerde verkoopmedewerkers in huis. Geen autonome computers nemen besluiten zonder dat een mens daar iets toe doet.
(We begrijpen eerlijk gezegd niet zo goed wat de wetgever bedoelde te bewerkstelligen met de verplichting tot het opnemen van een zin als deze. Als het Paradijs op Aarde nu een forse stap naderbij is gekomen zijn wij te stom om dat te beseffen.)

Bewaartermijn persoonsgegevens
Open Deuren bewaart uw persoonsgegevens zo lang als we nodig, handig of wenselijk vinden. Omdat we ze niet doorverkopen of zonder uw medeweten met anderen delen lijkt ons dat geen enkel probleem. Mocht u willen dat we uw bestaan vergeten dan lijkt het ons niet handig als u ons een mail stuurt met dat doel; grote kans dat we u juist daardoor niet meer uit ons geheugen weg krijgen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Open Deuren deelt uw persoonsgegevens met derden als en wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht die u ons zelf verstrekte. We hopen, vertrouwen en weten dat deze mensen zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Anders werk(t)en wij niet (meer) met hen samen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Open Deuren gebruikt functionele en analytische cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daarnaast plaatst Google cookies die uw surfgedrag op de site bijhouden zodat we dit kunnen analyseren. Cookies worden niet gebruikt om op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
‘U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen’, zo zijn we wettelijk blijkbaar verplicht te vermelden. ‘Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Open Deuren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.’
We hebben werkelijk geen idee hoe we aan deze wet gehoor kunnen geven. Óf u heeft ons op enig moment een visitekaartje gegeven, een mail gestuurd of eigenhandig uw persoonsgegevens ingevoerd. Dan wist u dat. Óf ergens in de krochten van Google Analytics is terug te zien dat u of iemand uit uw omgeving van ongeveer dezelfde leeftijd en met ongeveer hetzelfde geslacht deze site bezocht.
‘U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opendeuren.nl’, zo schijnen we te moeten beloven. We wensen u daarmee veel succes maar verwacht u er alstublieft niet te veel van.

In sommige privacyverklaringen is dit het moment waarop de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ (dat is bij ons Hans van Zeeland) u vraagt om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek om het wissen van uw persoonsgegevens. Vergeet u dan niet om bepaalde delen van die kopie onleesbaar te maken. (Dit is het moment om lachend van uw stoel te rollen.)
U kunt ook meteen een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. De kans dat u dan een klant van ons was of ooit nog zult worden achten we miniem.

Beveiliging persoonsgegevens
Open Deuren gaat sowieso discreet met (informatie van) zijn klanten om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat is immers deel van ons werk.
Als u de indruk heeft dat dat niet zo is (een verwijzing naar passages in deze privacyverklaring wijzen we op voorhand schaterlachend van de hand – we zeggen het maar vast), neem dan contact op met info@opendeuren.nl.