Uitvoering

Communicatiemiddelen

Websites, boeken, brochures, films, bijeenkomsten, speeches, Q&A’s, persberichten, raadsinformatiebrieven, bewonerscommuniqués: als er iets geschreven, geregeld of geproduceerd moet worden staan we voor je klaar.

Dwarskijksessies

De lastige vragen, de kritische noot, het nog eens één keer goed doorzagen van dat idee, concept of plan. Voornemens worden er nóg beter van.

Intervisie

Met betrouwbare gelijkgestemden en gelijkgeschakelden eerlijk en opbouwend naar elkaars praktijk en manier van werken kijken. ‘Best practices’-galore!

Gespreksleiding

De directie of het bestuur wil graag meepraten maar dat gaat niet als je tegelijkertijd de bijeenkomst voorzit. Laat een onafhankelijke derde zorgen dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd weet zodat uiteenlopende belangen en wensen dichter bij elkaar komen.

Dagvoorzitterschap

Dagvoorzitters staan ten dienste van de bijeenkomst, de boodschap, de inhoud die moet worden uitgewisseld en de (nerveuze) mensen die dat doen. Wij glimmen als jij schittert.

Copy- en ghostwriting

Een goed verhaal op papier krijgen is geen gave. Het is een ambacht, geperfectioneerd in vele, vele uren schrijven, schrappen, schaven. Zo ontstaan teksten die je zó uit hebt en die er als zo vanzelfsprekend uitzien dat je ze zelf had kunnen schrijven.

Begeleiding projectgroepen

Projectgroepen die zich met complexe vraagstukken bezighouden hebben veel te vertellen. Ze hebben behoefte aan iemand die de boodschap consequent blijft uitdragen, meedenkt over timing en toon, al te uiteenlopende inzichten over wat er nu moet gebeuren samenbrengt en gewoon doet wat gedaan moet worden.