mediatraining

Grenzen aan mediatraining

Er zijn woordvoerders en communicatieadviseurs die werkelijk geloven dat interviews beter worden van mediatraining en uitgebreide voorbereiding. Soms is dat niet het geval. Integendeel.

Op 6 juli 2016 ontplofte tijdens een oefening nabij een VN-compound in Mali een ondeugdelijke mortiergranaat voortijdig. Twee Nederlandse militairen kwamen om, een derde raakte zwaargewond. Hij ontving, als gevolg van een coördinatiefout, niet acuut de juiste medische zorg. Op 28 september 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapport. Zoals altijd een gedegen, doorwrocht rapport.

Diezelfde dag gaf minister van Defensie Jeanine Hennis vele interviews. Eén van die interviews, dat voor RTL Nieuws, zou haar op veel kritiek komen staan. Het was te voorgekookt geweest. Te uitgekookt, ingestudeerd, zielloos. Dat werd vooral zichtbaar in de ruwe beelden die de journalist op Twitter (en nu ook hier) plaatste. Mevrouw Hennis had, zo leek het, te weinig vertrouwd op haar gebruikelijke gogme en charme. Zonde. Want de minister van Defensie heeft er eerder blijk van gegeven haar hand niet om te draaien voor een lastig interview.

‘Gestamel’
Je kunt van alles vinden van het verspreiden van deze beelden en van de manier waarop. De journalist gaf toe dat het een bijzondere actie van hem was geweest. Maar, zo verweerde hij zich, het ‘gestamel’ was meer dan veelzeggend geweest, te belangrijk om de kijker te onthouden.

Goes to show dat je je als geïnterviewde goed moet voorbereiden op een (televisie-)interview. Maar laat deze gebeurtenis vooral een les zijn voor mediatrainers: hou op tijd op! Gun een geïnterviewde de ruimte om zichzelf te zijn, menselijk te blijven, zich te vergissen, een klein beetje emotie toe te laten. Maak van een bestuurder geen trekpop waar je de gewenste informatie in perfecte, juridisch houdbare volzinnen in probeert te proppen in de veronderstelling dat ze er precies zo weer uit zullen komen. Geef je bestuurder menselijke trekjes. Laat het haar of hem erkennen wanneer er sprake is van een drama. Doe niet alsof alles in orde was wanneer er doden zijn gevallen. Dat houdt niemand vol.

Deze keer was het de minister van Defensie. Het gebeurt op dagelijkse basis burgemeesters, wethouders, raadsleden, MKB-directeuren en strafpleiters – om eens een wilde greep te doen. We hebben de meest uiteenlopende figuren door- en door getraind zien worden en vervolgens zwetend en kansloos op hun wenkbrauwen zien landen. Veeleer waren het de mensen die door hun adviseur ontspannen naar een interview werden begeleid die het prettigst neerkwamen.