De Canadese hoogleraar Jordan B. Peterson.

Het kan ook té simpel…

Journalisten zien het als hun taak complexe zaken zo begrijpelijk mogelijk weer te geven. Op zichzelf natuurlijk een goede zaak. Maar soms maken ze het iets té simpel.

Een voorbeeld daarvan is te zien in deze video (Engelstalig, zeventien minuten). Hierin probeert Jordan B. Peterson stand te houden tegen wat hij ziet als oversimplificatie en vooringenomenheid.

Verschil
De interviewster vindt dat vrouwen niet minder betaald zouden moeten mogen krijgen voor hetzelfde werk. Peterson vindt dat op zichzelf ook. Het lukt hem bijna niet dat punt nog goed over het voetlicht te krijgen als hij het eerst waagt hardop te betwijfelen of het verschil in betaling terug te voeren is op dat verschil in geslacht alleen.

Zijn hang naar het correct weergeven van alle relevante feiten botst met haar verlangen het voor iedereen begrijpelijk te houden. Het spettert mede daardoor behoorlijk.

Respect
De les? Natuurlijk probeer je je boodschap altijd in zo toegankelijk mogelijke taal naar buiten te brengen. Maar maak de vertaling te allen tijde met respect voor nuances en feiten. Bezwijk niet voor de verleiding (of de druk) te doen alsof iets complex’ altijd in simpele ‘Kleutertje Luister‘-taal te vatten is. Laat je op dat lastige pad begeleiden door mensen die niet doordesemd zijn van de kennis die jij naar buiten wilt brengen. Zij kunnen beoordelen of je boodschap begrijpelijk blijft. Jij kunt in de gaten houden of ze het niet ál te simpel willen maken.